Projecten

 • Opstellen SWOT analyses.
 • Werving & Selectie opdrachten voor midden & hoger kader personeel.
 • MTO: Digitaal opzetten, afnemen en uitwerken van medewerkers     tevredenheidsonderzoek.
 • Implementeren van kwaliteitssystemen en borging in de organisatie. (ISO 9001:2008, Blik op Werk)
 • Intern auditor.
 • Schrijven van handboeken en procedures.
 • Implementeren van (e-) HRM, CMS systemen (Client Management System).
 • Inrichten en conversie.
 • Opstellen van contracten en functieprofielen.
 • Opstellen beoordelingsformulieren.
 • Functionering-/ beoordelingsgesprekken voeren.
 • Vastleggen Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP).
 • Re-ïntegratie en outplacementtrajecten.
 • Geven van trainingen en presentaties.